Szkolenie Geomagic Design X

Zapraszamy na szkolenie z obsługi oprogramowania do inżynierii odwrotnej Geomagic Design X.


Program jest profesjonalnym narzędziem wspierającym skanowanie 3D, które umożliwia użytkownikowi tworzenie w pełni parametrycznych i edytowalnych modeli w formacie zgodnym z posiadanym oprogramowaniem CAD na podstawie danych uzyskanych ze skanera eviXscan 3D.
 
 
Podczas trzydniowego szkolenia nasi specjaliści podzielą się wiedzą praktyczną na temat możliwości i zastosowania programu. Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

jak płynnie poruszać się w oprogramowaniu Geomagic Design X,
jak w łatwy sposób pracować z danymi uzyskanymi ze skanera (skany oraz pliki STL),
jak zamieniać plik STL na parametryczny model CAD.
 

Zapoznaj się ze szczegółowym planem szkolenia


 

Dzień I

Tematy

Czas trwania

Wprowadzenie do programu Geomagic Design X – omówienie instalacji programu, rodzajów licencji oraz metod jej aktywacji i dezaktywacji, dzięki czemu uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnej rejestracji produktu. 30 minut
Omówienie interfejsu – przedstawienie wyglądu interfejsu oprogramowania: omówienie menu, drzewka modelu, drzewka widoku i zakładek programu.

Nawigacja w programie – uczestnicy będą potrafili samodzielnie obracać obiektem oraz szukać narzędzi pomocnych w tworzeniu modeli.
30 minut
Tworzenie modelu siatki trójkątów (mesh) – omówienie kreatora tworzenia siatki trójkątów, omówienie ręcznego i automatycznego dopasowania skanu, omówienie rodzajów siatki trójkątów, które dzielą się na zwykłą i HD mesh, oraz wyjaśnienie różnic między nimi, omówienie opcji wypełniania dziur oraz możliwości tworzenia mostków. 1 godzina 15 minut
Przerwa 15 minut
Przygotowanie pliku STL do dalszych działań związanych z modelowaniem CAD – omówienie metod modelowania, omówienie kopiowania siatki trójkątów.

Tworzenie regionów – autosegmentacja, która wykrywa na siatce trójkątów prymitywy takie jak płaszczyzny, cylindry, sfery czy stożki, oraz edycja regionów.

Układ współrzędnych – omówienie wpasowania pliku STL do układu współrzędnych.
1 godzina
Modelowanie CAD – omówienie narzędzi dostępnych w zakładce modelowania oraz różnych technik wykorzystywanych podczas modelowania. 30 minut
Przerwa obiadowa 30 minut
Modelowanie parametryczne – omówienie szkiców 2D oraz szkiców mesh 2D, omówienie funkcji i sposobu wykorzystania narzędzia wyciągnięcia, omówienie opcji Live Transfer, która pozwala wyeksportować drzewko historii do programu CAD. 2 godziny

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia – oprócz podsumowania w tym bloku uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz skorzystać ze wskazówek trenera. 30 minut

Dzień II

Tematy

Czas trwania

Modelowanie hybrydowe – omówienie kombinacji modelowania bryłowego i powierzchniowego oraz związanych z nimi narzędzi: obrót szkiców 2D, narzędzie Mesh Fit, proste operacje na powierzchniach, kopiowanie brył z wykorzystaniem szyków, operacje logiczne, opcje „Oszacuj” – zaokrąglanie i faza, skan do CAD – dokładność odwzorowania. 45 minut
Modelowanie hybrydowe – tworzenie linii śrubowej wykorzystywanej, m.in. w narzędziu przeciągnięcia, które pozwala zamodelować takie obiekty jak np. gwint. Omówienie sposobu definiowania oraz dostosowania parametrów linii śrubowej. 1 godzina
Przerwa 15 minut
Trening modelowania CAD – uczestnicy otrzymują zestaw zadań do samodzielnego stworzenia modelu CAD na bazie skanu (zadania oparte o treści przedstawione na szkoleniu). 2 godziny
Przerwa obiadowa 30 minut
Trening modelowania CAD (kontynuacja) – uczestnicy otrzymują zestaw zadań do samodzielnego stworzenia modelu CAD na bazie skanu (zadania oparte o treści przedstawione na szkoleniu).
2 godziny
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia – pytania uczestników, omówienie najczęściej występujących problemów związanych z modelowaniem CAD, wskazówki i rozwiązania. 30 minut

Dzień III

Tematy

Czas trwania

Automatyczne modelowanie powierzchniowe – przedstawienie narzędzia automatycznego tworzenia powierzchni Auto Surface, omówienie okoliczności wykorzystania tego narzędzia oraz analiza jego zalet i wady. 1 godzina 45 minut
Przerwa 15 minut
Modelowanie powierzchniowe – omówienie szkiców 3D i szkiców mesh 3D, omówienie kreatorów do powierzchni, m.in. kreatora loftów, omówienie zaawansowanego tworzenia geometrii konstrukcyjnych, omówienie ręcznego tworzenia patch-y. 2 godziny
Przerwa obiadowa 30 minut
Ćwiczenia indywidualne z tworzenia modelu powierzchniowego dla uczestników 2 godziny

Zakończenie i podsumowanie całego szkolenia oraz pytania uczestników 30 minut

Skontaktuj się z nami, wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie!