EN  | PL  | FR  | CN  | tel:+48 33 499 59 00 | skanery3d@evatronix.com | Wsparcie techniczne

Profesjonalne systemy wieloskanerowe - skanery 3D dla Twojej firmy


Rozwiązania opracowane pod konkretne wymagania klienta

dla usprawnienia procesu kontroli jakości

Systemy specjalne 3D dla Przemysłu 4.0

Rozwiązania opracowane pod konkretne wymagania klienta, do których nie można użyć standardowych metod pomiarowych lub istniejące są kosztowne lub nieefektywne.

Obejmują środowisko złożone z kilku produktów i metod.

Jednym z czynników, na które zwraca uwagę każda firma to dążenie do zwiększenia wydajności produkcji, ponieważ zapewnia jej pożądany rozwój. Taka sytuacja dyktowana jest nie tylko wymaganiami rynku i rosnącą globalizacją, ale także takimi aspektami, jak cena, jakość i szybkość realizacji zamówień klientów.

Odpowiedzią dla firm jest koncepcja Przemysłu 4.0, która skupia się na integracji wszystkich produkcyjnych obszarów przedsiębiorstwa w jeden organizm. Bardzo dynamicznie rozwijającą się propozycją jest integracja inteligentnych maszyn i systemów oraz szybkie wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych. Na rynku pojawia się coraz więcej systemów kontroli jakości na bazie skanowania 3D.

Dlatego i my postanowiliśmy wykorzystać nasz know how, jak i potencjał naszych urządzeń w tym zakresie. To dla firmy tworzymy systemy specjalne wykorzystujące własne algorytmy przetwarzania obrazu oraz chmur punktów. Takie rozwiązania opracowane są pod konkretne wymagania klienta, do których nie można użyć standardowych metod pomiarowych lub istniejące są kosztowne lub nieefektywne.

Podczas projektowania stanowiska specjalistycznego uwzględniane są jakościowe wymagania klienta (precyzja, czas przetwarzania, ocena wymiarowa etc.) oraz specyficzne warunki pracy, takie jak np. temperatura, wilgotność, oświetlenie czy zapylenie i wibracje. Taki systemy odpowiednio dostosowuje się do już istniejących elementów linii produkcyjnej.

Założenia systemów specjalnych

Innowacyjne systemy wieloskanerowe

Jednym z oferowanych rozwiązań są systemy wieloskanerowe, czyli wykorzystujące co najmniej dwa skanery eviXscan 3D na jednym stanowisku pomiarowym, skanujące obiekt trybie sekwencyjnym.

Każde rozwiązanie jest inne i posiada indywidualne cechy, takie jak dostosowana kubatura pomiarowa, odpowiednio dobrana rozdzielczość optyki, i co za tym idzie, dokładność i gęstość próbkowania systemu. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania sondy stykowej, która umieszczona w polu widzenia skanerów daje możliwość pomiaru trudno dostępnych rejonów, następnie informacje z pomiaru sondą są integrowane ze skanem kształtu obiektu.

W systemach współpracujących bezpośrednio na linii ważnym czynnikiem jest optymalizacja czasu cyklu, tak, aby zmieścić się w okienku przeznaczonym na pomiar bez niepotrzebnych opóźnień. Taki proces może być obsługiwany przez niewykwalifikowanego pracownika.

Propozycja systemu specjalnego dla Klienta 1

Podstawowym założeniem było automatyczne skanowanie z jednego ustawienia obiektów cylindrycznych od 50-150 cm. Obszar skanowania obejmował powierzchnię 60 x 180 x 38 cm, a wymagana dokładność wynosiła 0.1 mm.

Dodatkowymi założeniami w momencie tworzenia systemu specjalnego było:

automatyczne generowanie raportów,
archiwizacja danych,
identyfikacja OK/NOK,
dostarczanie obiektów do pomiaru suwnicą,
punktowe pomiary średnic wewnętrznych obiektu, grubości ścianek.

Dla naszego Klienta bardzo ważna była możliwość obsługi systemu zarówno przez pracownika wykwalifikowanego, jak i niewykwalifikowanego.

Opracowany przez nas system specjalny zawiera:

kiosk z 3 skanerami strukturalnego światła niebieskiego,
stolik obrotowy sterowany z poziomu systemu,
sondy pomiarowe (3 rodzaje długości),
oprogramowanie Geomagic Control X – wsadowe przetwarzanie danych otrzymaych ze skanera.

Pomiarami i wynikami otrzymanymi na wejściu są: skan 3D, model CAD 3D oraz template raportu kontroli jakości. Natomiast na wyjściu raport w PDF, plik CSV oraz zapis w archiwum OK /NOK.

Dla elementów o złożonej budowie przewidziana została sonda pomiarowa. Jej głównym zadaniem jest pomiar średnicy otworu wewnątrz obiektów, pomiar grubości ścianki obiektu (integracja informacji z pomiaru sondy ze skanem kształtu obiektu) oraz sprawdzenie współosiowości otworu.

Opracowana przez naszych inżynierów sonda pomiarowa pracuje na długościach trzpienia:

9 cm – dokładność 0.15 mm,
40 cm – dokładność 0.37 mm,
70 cm – dokładność 0.45 mm.

Propozycja systemu specjalnego dla Klienta 2

W tym przypadku naszym głównym założeniem było opracowanie systemu, który umożliwiał dwustronne skanowanie płyt już na linii produkcyjnej. Skanowanie dotyczyło pomiaru płaskości i równoległości, z wymaganą dokładnością 0.05 mm. Wyzwalanie i identyfikacja obiektów dokonywana była czytnikiem kodów kreskowych - wybór scenariusza skanowania i raportu w zależności od typu obiektu. Ważnym czynnikiem jest automatyczne generowanie raportów oraz ich archiwizacja w jednym miejscu, a także kontrol OK/NOK i współpraca z linią poprzez sterowniki PLC. Cały proces cyklu trwa mniej niż 30 sekund i może być obsługiwany przez niewykwalifikowanego pracownika.

Opracowany przez nas system specjalny zawiera:

dwa skanery działające sekwencyjnie,
skalibrowany artefakt w polu roboczym obu skanerów,
oprogramowanie Geomagic Control X – wsadowe przetwarzanie danych otrzymaych ze skanera.

Pomiary i wyniki otrzymane na wejściu, podobnie jak we wcześniej opisanym przykładzie, są skan 3D, model CAD 3D oraz template raportu kontroli jakości. Natomiast na wyjściu raport w PDF, plik CSV oraz zapis w archiwum OK /NOK.

Funkcjonalność systemu wieloskanerowego umożliwia pomiary porównujące skanowany kształt z wzorcowym obiektem, najczęściej w postaci pliku CAD. Dzięki temu nie tylko istnieje możliwość kontroli OK/NOK, ale także archiwizacja danych pomiarowych z zaawansowanymi raportami dla każdego kontrolowanego obiektu.

Przetwarzanie danych otrzymanych ze skanerów za pomocą oprogramowania Geomagic Control X lub PolyWorks Inspector pozwala na generowanie raportów oraz statystyk pomiarowych. Daje to możliwości zbliżone do tzw. wirtualnej maszyny współrzędnościowej.

Dzięki zastosowaniu technologii światła strukturalnego możliwa jest powtarzalność pomiarów skanowanego obiektu oraz otrzymanie wysokiej jakości jego odwzorowania.

Zaletą systemów specjalnych jest dostarczanie dużej ilości precyzyjnych danych w bardzo krótkim czasie, co pozwala na równoległe skanowanie i generowanie raportów. Dzięki temu czas cyklu ulega skróceniu.