EN  | PL  | FR  | CN  | tel:+48 33 499 59 00 | skanery3d@evatronix.com | Wsparcie techniczne

Projekt Grantowy Bridge Alfa

Evixscan 3D, Sp. z o.o. realizuje projekt B+R pn. Precyzyjne skanery 3D światła strukturalnego. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80 % tej kwoty, to jest 800 tys. zł. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich komercjalizacji i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).