Lider zespołu programistów

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie pracą zespołu programistów z wykorzystaniem środowiska Azure DevOps Microsoft
 • Mentoring innych programistów w zakresie organizacji pracy w procesie tworzenia oprogramowania i zwinnych metod zarządzania projektem
 • Projektowanie modułów i aplikacji (definicja architektury, tworzenie dokumentacji, definiowanie interfejsu użytkownika)
 • Kodowanie elementów aplikacji w językach C#C++
 • Udział w tworzeniu algorytmów do przetwarzania obrazów 3D/2D
 • Kontrola jakości kodu i kierowanie jego testowaniem we współpracy z zespołem inżynierów aplikacyjnych

Wymagania:

 • Ukończone studia inżynierskie lub magisterskie, najlepiej informatyka, elektronika lub pokrewne
 • Doświadczenie w stosowaniu zwinnych metod zarządzania projektami software’owymi i kierowaniu zespołem programistów
 • Znajomość środowiska Azure DevOps Microsoft
 • Dobra znajomość języków C++/C# i środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio oraz metod tworzenia aplikacji desktopowych w architekturze MVVM
 • Dobra znajomość dobrych praktyk inżynierii oprogramowania i zarządzania procesem tworzenia oprogramowania (projektowanie architektury i algorytmów, sporządzanie dokumentacji, testowanie, zarządzanie wersjami i ciągła integracja)
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji dotyczących przetwarzania obiektów 3D
 • Znajomość języków skryptowych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ambitnej polskiej firmie technologicznej na podstawie umowy o pracę
 • Pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny, ubezpieczenie grupowe na życie
 • Pakiet opcji na udziały
 • Uczestnictwo w rozwoju technologii skanowania 3D
 • Pogłębianie doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania zespołem i kierowania projektami
 • Pogłębianie czynnej znajomości języka angielskiego
 • Podnoszenie kwalifikacji w zakresie narzędzi projektowych wspierających tworzenie oprogramowania, zarządzania zespołem i kierowanie projektami
 • Pyszną kawę :) 

Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą z naszą firmą proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: praca@evatronix.com

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska), prowadzonej przez firmę EVIXSCAN 3D Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Wiktora Przybyły 2. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Administratorem danych osobowych jest Evixscan 3D sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Przybyły 2, NIP: 5472218364. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.