EN  | PL  | FR  | CN  | tel:+48 33 499 59 00 | skanery3d@evatronix.com | Wsparcie techniczne

Automatyczny system skanowania 3D
ze skanerem eviXscan 3D Optima+ M


Pobierz broszurę

Jako oficjalny partner firmy Universal Robots oferujemy zestaw aplikacyjny UR+ ze skanerem eviXscan 3D Optima+ M. Certyfikat UR+ to gwarancja szybszego wdrożenia systemu, co przyczynia się do krótszego zwrotu z inwestycji.

System zrobotyzowany na miarę Przemysłu 4.0

Zintegrowaliśmy skaner Optima+ M z robotem Universal Robots, aby usprawnić proces wdrożenia systemu automatycznych pomiarów kontroli jakości na linii produkcyjnej. Zestaw aplikacyjny UR+ ze skanerem eviXscan 3D Optima+ M stanowi autonomiczne stanowisko pomiarowe, zdolne do ciągłej pracy w procesie produkcyjnym. Proponowane rozwiązanie zwiększa spójność pomiarową oraz umożliwia zachowanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów, jak również może być wykorzystywane w obszarze predykcyjnego utrzymania ruchu. Tego typu system ogranicza także zaangażowanie operatora, co jest pośrednią przyczyną zmniejszenia kosztów produkcji. Gotowe środowisko integracji rozwiązuje problem złożoności mocowania i łączenia części składowych systemu.

Szybki start i łatwa obsługa

Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu URCap obsługa systemu odbywa się w trybie "Plug&Play". Programowanie ścieżki pracy robota jest bardzo intuicyjne i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Użytkownik z łatwością parametryzuje kolejne skany w trybie Single Scan lub HDR. Możliwe jest również wykorzystanie pełni potencjału oprogramowania eviXscan 3D Suite i wywoływanie predefiniowanych makro-komend, takich jak obróbka końcowa skanów (postprocessing), czy eksport gotowych modeli 3D celem pełnej automatyzacji procesu skanowania i kontroli jakości.

Automatyczna kontrola jakości

Integracja systemu skanowania z linią produkcyjną pozwala na 100% kontrolę jakości (identyfikacja OK/NOK). Analiza danych z produkcji pozwala na wcześniejszą identyfikację i eliminację błędów procesowych oraz strategicznych awarii linii produkcyjnych. Generowane raporty pomiarowe umożliwiają archiwizację danych, co pozwala na tworzenie analiz historycznych oraz bezpośrednie śledzenie procesowe produktu na każdym etapie produkcji, a także wspomaga przyszłościowe planowanie produkcji.

 

Materiały do pobrania:

evixscan 3D HD Optima

Instrukcja montażu

evixscan Suite 2.8

Instrukcja obsługi

evixscan 3D URCap

Instrukcja obsługi

URCap

Plik instalacyjny