Kierownik działu konstrukcji i prototypowania

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracę zespołu konstruktorów i programistów systemów wbudowanych
 • Tworzenie specyfikacji funkcjonalnej produktów i systemów na podstawie wymagań marketingowych (lub wymagań klienta)
 • Uproduktowienie prowadzonych projektów, optymalizacja projektów pod względem funkcjonalnym, kosztowym, jak i z perspektywy procesu produkcyjnego
 • Współpraca z zespołem programistów aplikacyjnych tworzących rozwiązania systemowe (współpracujące z projektowanym sprzętem)
 • Nadzór nad zespołem logistyki i montażu przy opracowaniu prototypów i produkcji niskoseryjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu inż. Mechanik / mechatronik / automatyk
 • Doświadczenie w konstrukcji i prototypowaniu urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych
 • Doświadczenie w zarządzaniu niewielkimi zespołami
 • Wysoce pożądane doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Umiejętność prowadzenia projektu od etapu koncepcji, przez specyfikacje, realizację, prototypowanie, aż do procesu produkcji
 • Mile widziana znajomość zasad funkcjonowania systemów zarządzania jakością i norm ISO 9000

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w młodej i ambitnej polskiej firmie technologicznej na podstawie umowy o pracę
 • Pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny, ubezpieczenie grupowe na życie
 • Pakiet opcji na udziały
 • Pracę nad produktami łączącymi elektronikę i oprogramowanie, mechanikę, optykę, realizowaną w interdyscyplinarnym zespole łączącym ludzi o różnych specjalizacjach (elektronika, mechanika, informatyka)
 • Udział w przedsięwzięciach realizowanych z międzynarodowymi partnerami
 • Pyszną kawę :) 

Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą z naszą firmą proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: praca@evatronix.com

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska), prowadzonej przez firmę EVIXSCAN 3D Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Wiktora Przybyły 2. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Administratorem danych osobowych jest Evixscan 3D sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Przybyły 2, NIP: 5472218364. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.