Wdrożenie skanera eviXscan 3D Heavy Duty Optima w firmie MAEM

Bielsko-Biała i Kraków, 30.03.2021 r. – Firma MAEM to producent części zamiennych do różnorodnych urządzeń wyposażenia maszynowni statków. Znane na wodach całego świata przedsiębiorstwo z Krakowa wdrożyło w swojej działalności rozwiązania eviXscan 3D, o czym można przeczytać w case study firmy Evatronix. 

Firma MAEM wykorzystuje skaner eviXscan 3D do zadań związanych z inżynierią odwrotną. Urządzenie pomiarowe wyprodukowane przez firmę Evatronix wspiera oraz przyspiesza proces projektowania brył. Jego praca jest szczególnie istotna przy detalach trudno mierzalnych, których kształt wpływa na parametry pracy poszczególnych urządzeń oraz jakość oferowanego produktu.

Wartość dodaną wdrożenia skanera eviXscan 3D Heavy Duty Optima stanowi wsparcie techniczne i pomoc oferowane przez specjalistów z firmy Evatronix.  

Zastosowanie skanera eviXscan 3D umożliwia uzyskanie dokładnego odwzorowania geometrii wdrażanych detali. Przykładem takiego elementu jest wirnik. Dokładność odwzorowania jego łopatek wpływa na wydajność pompy, w której pracuje.   

Innym detalem, w którym jakość odgrywa szczególną rolę jest spirala dyszy. Odpowiednie wykonanie tego elementu wpływa na kąt zraszania oraz zakres natężeń przepływu medium.

Implementacja rozwiązań eviXscan 3D usprawnia proces projektowania brył o skomplikowanych kształtach. Wspomniana wcześniej spirala dyszy czy korpus pompy to detale trudne do odwzorowania tradycyjnymi metodami. Skanowanie 3D to odpowiedź na ten problem. Wykorzystanie skanera eviXscan 3D Heavy Duty Optima zwiększa dokładność odwzorowania oraz przyspiesza proces projektowania.  

Więcej szczegółów wdrożenia w case study.

Kontakt dla mediów

POBIERZ NOTATKĘ PRASOWĄ: