Skaner eviXscan 3D certyfikowanym narzędziem dla kobotów Universal Robots

Bielsko-Biała, Polska i Odense, Dania, 17.03.2021 – Evatronix SA przystąpił do programu UR+ firmy Universal Robots, uzyskując jej certyfikat dla produkowanego przez siebie skanera Heavy Duty Optima jako urządzenia zgodnego z kobotami UR. Efektem współpracy między firmami jest zestaw aplikacyjny wspomagający proces kontroli jakości.

Współpraca firm Evatronix i Universal Robots (UR), lidera w dziedzinie robotów współpracujących (kobotów), została nawiązana z myślą o usprawnieniu wdrażania systemów automatycznej kontroli jakości na liniach produkcyjnych. Certyfikat UR+ (platforma oferująca certyfikowane akcesoria dla kobotów UR) stanowi gwarancję bezproblemowego wdrożenia takiego systemu, co w efekcie skraca czas zwrotu z inwestycji.

Interakcja skanera eviXscan 3D z kobotem Universal Robots jest możliwa dzięki opracowaniu przez Evatronix specjalnego rozszerzenia (URCap) do oprogramowania kobota o nazwie eviXscan 3D scanner. Umożliwia ono komunikację kobota z oprogramowaniem do obsługi skanerów eviXscan 3D Suite i pozwala na prowadzenie procesu skanowania pod kontrolą robota współpracującego, a także na programowanie tego procesu z wykorzystaniem panelu uczącego kobota. 

Zestaw aplikacyjny UR+ ze skanerem eviXscan 3D Heavy Duty Optima to autonomiczna jednostka pomiarowa zdolna do ciągłej pracy w cyklu produkcyjnym. – Dzięki specjalnie zaprojektowanemu oprogramowaniu URCap, obsługa skanera na ramieniu kobota odbywa się w trybie plug & play – mówi Radosław Siwiec, Programista, R&D 3D firmy Evatronix. Programowanie ścieżek robota jest łatwe i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Użytkownik może wybrać tryb Single Scan lub HDR i dla serii skanów w prosty sposób definiować parametry skanowania.

Istnieje także możliwość pełnego wykorzystania potencjału oprogramowania eviXscan 3D Suite za pomocą wywoływania predefiniowanych makro-komend, takich jak obróbka końcowa skanów (postprocessing) czy eksport gotowych modeli 3D do zewnętrznych programów kontroli jakości, takich jak Design Control X lub PolyWorks. Przekazanie modeli 3D ze skanera do zewnętrznego programu odbywa się w sposób automatyczny po odpowiedniej konfiguracji całego systemu. Po przeprowadzeniu kontroli jakości generowany jest raport bądź informacja OK/NOK dla sprawdzonego obiektu. Celem integracji skanera eviXscan 3D Heavy Duty Optima z ramieniem robota jest ułatwienie pełnej automatyzacji kontroli jakości w oparciu o technologię skanowania 3D na liniach produkcyjnych przemysłu 4.0 (koncepcja plug and produce).

Skaner eviXscan 3D Heavy Duty Optima wykorzystuje niebieskie światło strukturalne LED, które w połączeniu z filtrami o odpowiedniej charakterystyce widmowej zapewnia odporność na zmienne warunki oświetlenia w trakcie pomiaru. Skaner osiąga dokładność do 0,0183 mm i zapewnia gęstość punktów: 95 pkt/mm². Heavy Duty Optima sprawdzi się dla obiektów o rozmiarach 5 cm 100 cm. Ten model skanera jest w stanie pracować w niemal każdych warunkach dzięki odporności na kurz i wilgoć. Użycie stołu obrotowego może dodatkowo usprawnić proces skanowania.

– Integracja certyfikowanego przez UR+ skanera eviXscan 3D firmy Evatronix z robotem UR sprawia, że proces skanowania staje się łatwiejszy niż kiedykolwiek – wyjaśnia Irene Gallego, Inżynier ds. wdrożeń UR+ i dodaje: – System skanujący eviXscan 3D wspomagany przez możliwości kobota UR w połączeniu z oprogramowanie 3D firmy Evatronix, stanowi element „plug and produce” ekosystemu UR+.

Informacje na temat zestawu aplikacyjnego UR+ ze skanerem eviXscan 3D Heavy Duty Optima można uzyskać u specjalistów firm Evatronix lub Universal Robots. Szczegóły na stronach evixscan3d.pl oraz universal-robots.com.

Praktyczne przykłady zautomatyzowanych systemów skanujących będzie można zobaczyć podczas webinaru organizowanego 8 kwietnia 2021 r. przez Akademię eviXscan 3D – „Prezentacja skanera eviXscan 3D FinePrecision i systemów zrobotyzowanych”. Więcej informacji na witrynie evixscan3d.pl.

Kontakt dla mediów

POBIERZ NOTATKĘ PRASOWĄ: