Szkolenie Geomagic Control X


 

Zapraszamy na szkolenie z obsługi oprogramowania do kontroli jakości Geomagic Control X


Oprogramowanie Geomagic Control X to profesjonalne narzędzie wspomagające skanowanie 3D. Łączy w sobie zalety pomiaru dotykowego i bezdotykowego, co umożliwia szybkie i dokładne sprawdzenie elementów.


Z pomocą programu można porównać model STL z preferowanym modelem CAD, który zawiera informacje o odchyłkach.


Geomagic Control X umożliwia zdefiniowanie wymiarów oraz tolerancji, a efektem końcowym tego procesu jest szczegółowy raport wraz z kolorowymi mapami odchyłek.

Podczas dwudniowego szkolenia nasi specjaliści podzielą się wiedzą praktyczną na temat możliwości i zastosowania programu. Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

jak płynnie poruszać się w oprogramowaniu Geomagic Control X,
jak w szybki i prosty sposób przygotować raport kontroli jakości,
jak dostosować raport do standardów panujących w firmie.
 

Zapoznaj się ze szczegółowym planem szkolenia


 

Dzień I

Tematy

Czas trwania

Wprowadzenie do oprogramowania Geomagic Control X – omówienie instalacji programu, rodzajów licencji oraz metod jej aktywacji i dezaktywacji, dzięki czemu uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnej rejestracji produktu. 30 minut
Omówienie interfejsu – przedstawienie wyglądu interfejsu użytkownika, omówienie panelów okien, trybów, pasków narzędzi, okien dialogowych oraz drzewka modelu.

Nawigacja w programie – omówienie nawigacji w rzucie 3D i skrótach klawiszowych.

W tym bloku uczestnicy dowiedzą się jak poruszać się w programie oraz zdobędą podstawową wiedzę na temat zawartych w nim narzędzi.
30 minut
Wczytanie danych – omówienie, w jaki sposób importować model CAD oraz pliki STL.

Edycja danych – wyjaśnienie, jak z pojedynczych skanów uzyskać plik STL (omówione opcje: scalania wielu skanów w jeden STL, inteligentne rozrzedzanie skanu, wygładzanie skanu).
45 minut
Przerwa 15 minut
Warianty dopasowania i całkowite odchylenie – prezentacja, jak dobrać odpowiednią metodę dopasowania w zależności od informacji otrzymanych od klienta lub wynikających z rysunku 2D. Omówienie wstępnego i najlepszego dopasowania. Wyjaśnienie, czym jest dopasowanie RPS oraz dopasowanie zadanej.

Prosta kontrola porównawcza (podstawowa zasada i przepływ pracy) – przygotowanie prostego raportu, przedstawienie narzędzi porównania 3D oraz 2D, omówienie punktów porównania, objaśnienie odchylenia geometrii, wstawienie punktów pomiarowych i wygenerowanie prostego raportu z tymi informacjami, pokazanie jak dopasować model CAD do STL.
2 godziny
Przerwa obiadowa 30 minut
Porównanie STL do STL – omówienie użycia pliku STL jako referencji, w sytuacji gdy nie dysponujemy plikiem CAD.

Ćwiczenia praktyczne
1 godzina 15 minut

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia – sesja z pytaniami od uczestników. 15 minut
 

Dzień II

Tematy

Czas trwania:

Pomiar i kontrola wymiarów części – porównanie pliku STL z modelem CAD, definiowanie przekrojów, omówienie wymiarowania 3D, wymiarowania 2D na przekrojach oraz GD&T, przygotowanie kontroli wymiarów części.

Zamiana skanu – omówienie podmiany pliku STL na nowy plik STL części tego samego rodzaju oraz przygotowanie szablonu wymiarowego dla większej liczby pomiarów.

Edytor Raportów – omówienie tworzenia oraz personalizowania wyglądu szablonu raportów.
1 godzina 45 minut
Przerwa 15 minut
Dopasowanie zadanej – objaśnienie przykładu, w którym wykorzystywane jest dopasowanie po bazach pomiarowych w celu uzyskania lepszego dopasowania pomiędzy modelem CAD a plikiem STL oraz dopasowanie poprzez przekształcenie.

Ćwiczenia praktyczne
2 godziny
Przerwa obiadowa 30 minut
Dopasowanie RPS – przedstawienie przykładu na dopasowanie modelu CAD z plikiem STL według punktów RPS, które są często wykorzystywane w przemyśle samochodowym – zaprezentowanie, jak definiować tego typu punkty oraz jak nałożyć odpowiednie ograniczenia w poszczególnych punktach RPS.

Ćwiczenia praktyczne
1 godzina 30 minut
Automatyzacja – omówienie przygotowania automatycznego procesu oraz objaśnienie funkcji, takich jak: opcje dla klienta, opcje dla serwera, Monitoring Folder, Template Folder, Rules, Communication Folder, Output Folder. 45 minut
Podsumowanie całego szkolenia – sesje z pytaniami uczestników, praktyczne wskazówki od trenera. 15 minut
 

Skontaktuj się z nami, wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie!